Alf Andersen


Har  jobbat med miljöövervakning och miljöns inverkan på beständighet eller kvalitet i produktion.

Alf Andersen föreläser i mätteknik och praktisk materialhantering.

Konsulttjänster


Bestamma viktiga miljöparametrar och materialegenskaper.

Utbildningar


Mätteknik, Fukts inverkan på material och system som byggnader.

Produkter för fuktövervakning


Vi har ett antal produkter för fuktövervakning. Ring elle maila för info

info@aamf.se

Protokoll för nerladning


Mätprotokoll, medodbeskrivningar, mm

(Endast för kunder)